Video tutorial

Detta är en grundläggande video tutorial. För information om hur man t.ex. administrerar kampanjer, socialamedier och schemaläggning mm vänligen kontakta oss här >>.  

 

Här kan du se video på hur man skapar och ändrar innehåll i en layout för Digital Signage
Responsiv app för enkel uppdatering av befintliga mallar gjorda i MyDisplay CMS.
Här kan du läsa om hur layouter kan grupperas i kampanjer och distribueras på olika skärmar med hjälp av Digital Signage
Har har vi sammanställt det det mest förekommande frågorna som vi fått inom Digital Signage